Інформація Щодо Навчання За Індивідуальною Формою Учнів У 2020-2021 Навчальному Році Шкільне Життя

Оплата за години індивідуальної роботи провадиться за тарифікацією. Тобто місячна заробітна плата визначається шляхом множення ставки заробітної плати на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, в тому числі на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку. Норма годин на ставку заробітної плати вчителя складає 18 годин на тиждень. Учителі, які здійснюють індивідуальне навчання, на підставі існуючих програм та з урахуванням годин індивідуального навчального плану, розробляють індивідуальні програми, складають календарні плани та подають на погодження заступнику директора з навчальної (навчально-виховної) роботи. І Звіту вписуються всі інші учні, які навчаються індивідуально та зазначені в графі 2 розд.

індивідуальне навчання

Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності поважних причин. Дозвіл на таке навчання обов’язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування (переведення) учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження.

Порядок Організації Навчання Студентів За Індивідуальними Графіками

Погодинна оплата праці педагогічних працівників застосовується у виключних випадках, окреслених в п.73 Інструкції. Йдеться про оплату за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також оплату працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 Інструкції.

Довідкова Інформація

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз’ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному национальный технический университет харьковский политехнический и випадку. Їх можуть нагороджувати похвальними листами та грамотами, золотою та срібною медалями. Якщо кілька учнів перебувають на лікуванні в одному закладі, вони також можуть навчатись у групі.